Dette nettstedet er en del av Musikk-Husets hjemmeside.

Send mail til Thomas Caplin

Send mail til Musikk-Huset
Adresse til Musikk-Huset

Musikk-Husets Forlag A/S
Storgaten 3
Postboks 822, Sentrum
0104 Oslo
Telefonnr. til Musikk-Huset

Tel: (+47) 22 82 59 00
Fax: (+47) 22 82 59 01

AKTUELT
Velkommen til aktueltsiden. Her kommer jeg til å legge ut kompletterende kapitler til min bok, artikler fra kolleger i inn og utland og fagrelaterte essays og oppgaver, fritt for nedlasting i pdf-format (acrobat reader).

- Thomas Caplin


Ingen artikler!

OPPGAVER
Live Weider Ellefsen
Dirigenten forbereder seg - hva, hvordan og hvorfor
Oppgave i ensembleledelse ved Høgskolen i Hedmark

Last ned
Hanna Marie Skjønhaug
"Barnekorvirksomhet kontra voksenkor - forskjeller og likheter"
Eksamensoppgave i ensembleledelse, Høgskolen i Hedmark

Last ned

2005 © All right reserved Musikk-Husets Forlag A/S