Dette nettstedet er en del av Musikk-Husets hjemmeside.

Send mail til Thomas Caplin

Send mail til Musikk-Huset
Adresse til Musikk-Huset

Musikk-Husets Forlag A/S
Storgaten 3
Postboks 822, Sentrum
0104 Oslo
Telefonnr. til Musikk-Huset

Tel: (+47) 22 82 59 00
Fax: (+47) 22 82 59 01
FRA TEKNIKK TIL MUSIKK

Fra Teknikk til musikk - En bok om korledelse.

Her finner du lydeksempler og videofilmer som hører til boken.
Det refereres til eksemplene i bokens yttermarger.

I tillegg har vi en egen forumside der leserne kan sende inn spørsmål eller diskutere, og en aktuelt-side med kor-relaterte artikler og oppgaver.

Medvirkende, sang: Hege Torvik, Tori Årva, Arild Pytte Solum, Thomas Caplin.

Les mer om "Fra Teknikk til Musikk"

Musikk-Husets korkatalog

HVOR KAN JEG KJØPE BOKEN
Bestill boken i vår distribusjonsavdeling i Norsk Musikforlag A/S på tlf: 23 00 20 20 eller e-mail: order@musikforlaget.no
Best. nr. M-H 2665

Fra  teknikk til musikk kan også bestilles hos din lokale musikk- eller bokhandler.

2005 © All right reserved Musikk-Husets Forlag A/S