Dette nettstedet er en del av Musikk-Husets hjemmeside.

Send mail til Thomas Caplin

Send mail til Musikk-Huset
Adresse til Musikk-Huset

Musikk-Husets Forlag A/S
Storgaten 3
Postboks 822, Sentrum
0104 Oslo
Telefonnr. til Musikk-Huset

Tel: (+47) 22 82 59 00
Fax: (+47) 22 82 59 01

VIDEOKLIPP FRA BOKEN

Videoklipp 1 Bevisstgjøring av muskelbruk - side 8
Videoklipp 2 2-takt - side 13
Videoklipp 3 Sirkelbevegelse - side 15
Videoklipp 4 3-takt - side 16
Videoklipp 5 3-takt - side 16
Videoklipp 6 3-takt - side 16
Videoklipp 7 4-takt - side 18
Videoklipp 8 Simultanøvelser - side 19
Videoklipp 9 5-takt - side 21
Videoklipp 10 5-takt - side 21
Videoklipp 11 6-takt - side 23
Videoklipp 12 Avslag på slaget - side 33
Videoklipp 13 Avslag etter slaget - side 34
Videoklipp 14 Pilking - side 56
Videoklipp 15 Pust - side 60
Videoklipp 16 Pust - side 60
Videoklipp 17 Vokalteknikk og intonasjon - side 61
Videoklipp 18 Vokalteknikk og intonasjon - side 61
Videoklipp 19 Vokalteknikk og intonasjon - side 62
Videoklipp 20 Vokalteknikk og intonasjon - side 62
Videoklipp 21 Klang - side 63
Videoklipp 22 Klang - side 63

LYDEKSEMPLER FRA BOKEN

Lydeksempel 1 side 70
Lydeksempel 2 side 70
Lydeksempel 3 side 70
Lydeksempel 4 side 70
Lydeksempel 5 side 70
Lydeksempel 6 side 71
Lydeksempel 7 side 71
Lydeksempel 8 side 71
AVFIL

2005 © All right reserved Musikk-Husets Forlag A/S